Sığınak Havalandırma

Sığınak Havalandırma

Sığınakların Havalandırılması tasarımında, Sığınak ortamında koruma süresince bulunacak insanların, yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temiz havanın sağlanması düşünülmektedir. Bu amaçla asgari ihtiyaç havasının tespiti açısından bir açıklama gerektiği görülmektedir.

Solunum için gerekli hava içinde asgari Oksijen miktarından az, CO2 miktarının %2 den çok olmaması, kuru termometre sıcaklığın 290C’ yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4ü aşmaması için ise insanlarda, kişi başına en az 500 lt/h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bedensel bir faaliyeti olmaksızın yetişkin bir insanın teneffüs ettiği hava yaklaşık 0.5 m3/h (maksimum 8….9 m3/h) olup, solunum sonucu havası ise 35 0C ve %95’lik neme sahip olmakta ve ortalama olarak O2 , %4 CO2 ve %79 N içermektedir. İnsanlar için diğer biyofiziksel ve fizyolojik veriler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

İNSANLARIN ORTALAMA BİYOFİZİKSEL VERİLERİ

Kütlesi 60-70 kg Temel Devri (Sakin) 70-80 W
Hacmi 60 litre Nefes Alma Sayısı 16 nefes/dk
Yüzeyi 1,7…1,9 m2 Nefes Alma Miktarı 0.5 m3/h
Vucut Sıcaklığı 37 0C Ortalama Deri Sıcaklığı 32..33 0C
Nabız Atışı 70-80 atış/dk. Sürekli gücü 85 W
CO2 Nefes Veriş (Sakin) 10-20 lt/h

DEĞİŞİK İŞLER SIRASINDA KALP ATIŞLARI İLE OKSİJEN TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Oksijen Tüketimi lt/dak Kalp Atışı Atış/dak
Hafif iş < 0.5 <90
Orta düzeyde iş 0.5-1.0 90-110
Ağır iş 1.0-1.5 110-130
Çok ağır iş 1.5-2.0 130-150
Çok zorlayıcı iş > 2.0 150-170

Sığınak Havalandırma Sistemleri için lütfen firmamızı arayın.

Hemen Ara: 0535 024 98 54
× Bize Yazın